Vastuullisuus Kenkäverossa

Pappilan tapa toimia.

Kenkäverossa olemme sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan monin tavoin. Vastuullisuus on monin tavoin jo sisäänrakennettuna kaikessa toiminnassamme, pappilan tapa toimia. Haluamme, että Kenkäveron palvelut ja tuotteet antavat asiakkaille hyvinvointia, visuaalisia elämyksiä ja kädentaitojen osaamista elämän eri vaiheissa ja että innovatiivinen toiminta luo seudulle uusia työpaikkoja ja tuloja käsityö- ja pienyrittäjille.

Vastuullisuus, kestävä kehitys ja muut kestävän matkailun teemat näkyvät Kenkäveron toiminnassa jokapäiväisinä toimina, valintoina ja tekoina. Olemme mukana sekä Green Key-järjestelmässä että Sustainable Travel Finland (STF) ohjelmassa.

Olemme sitoutuneet ehkäisemään ja vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia monin tavoin sekä työskentelemme aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi jatkuvasti toimintaamme kehittämällä ja uusia tavoitteita vuosittain asettamalla.

Mittaamme ja seuraamme veden-, sähkön- ja energiankulutustamme sekä toiminnastamme syntyvän jätteen määrää, ja teemme aktiivisesti toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Kiinteistöt lämpiävät kaukolämmöllä ja käyttämämme sähkö on 100 % uusiutuvaa ekoenergiaa. Sähkön kulutuksen vähentämiseksi käytämme valaistuksessa led-valoja, olemme uusineet keittiökoneita ja muita sähkölaitteita energiatehokkaammiksi ja kiinnitämme huonelämpötiloihin huomiota.

Kaikissa materiaalivalinnoissa kiinnitämme huomiota ympäristöystävällisyyteen ja tuotteiden vastuullisuuteen. Päivittäisessä käytössä olevat puhdistus- ja pesuaineet sekä pehmoja kopiopaperit ja ovat aina ympäristömerkittyjä.

Kierrätämme syntyvät jätteet, ja pyrimme eri tavoin vähentämään syntyvin jätteiden määrää. Ruokahävikkiä pienennetään mm. suosimalla lautasannoksia, suunnitelmallisella raaka-ainehankinnalla ja reseptiikalla sekä olemalla mukana ResQ-järjestelmässsä. Omien tuotteidemme suunnittelussa kiinnitämme tarkasti huomiota materiaaleihin ja niiden menekkeihin sekä olemme kehittäneet tarvikepaketteihin ja lahjapakkauksiin erilaisia muovittomia ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä pakkaustapoja. 

Käytämme paikallisia tuotteita laajasti eri toiminnoissamme. Ravintolassamme ja kahvilassamme suosimme paikallisia tuotteita, ja ravintolan raaka-aineista ja tuotteista monet hankitaan lähitiloilta ja paikallisilta tuottajilta. Kaikki kahvilamme ja ravintolamme leivonnaiset leivotaan paikan päällä Kenkäverossa. Myymälämme valikoimasta löytyy laaja valikoima paikallisten käsityöyrittäjien ja muiden pienyritysten vastuullisesti tuottamia tuotteita sekä paikallisia elintarvikkeita. Teemme myös laajasti omaa tuotantoa paikallisia erityispiirteitä esiin nostaen.

Panostamme Kenkäverossa vastuulliseen matkailuun ja toimintaan. Noudatamme omassa toiminnassamme kaikkia asiaankuuluvia ja toimintaan kohdistuvia ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen ja työvoimaan liittyviä kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia sopimuksia, lakeja ja muita säännöksiä. Kaikki toimintamme perustuu ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun ja kunkin oikeuksien kunnioittamiseen. Emme hyväksy lapsiin, teini-ikäisiin, naisiin, vähemmistöihin tai muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa kaupallista, seksuaalista tai muuta hyväksikäyttöä ja torjumme kaikenlaista häirintää ja korruptiota. Yrityksemme työympäristö on turvallinen ja riskien- ja kriisinhallinta on huomioitu toiminnassamme. Koulutamme jatkuvasti henkilökuntaamme, ja viestimme sekä henkilöstölle että vieraillemme kestävän kehityksen toimistamme. Osallistumme aktiivisesti alueelliseen kestävän matkailun suunnitteluun ja kehittämiseen, tuemme paikallisyhteisöjen toimintaa ja teemme yhteistyötä mm. koulujen ja oppilaitosten sekä erilaisten yhdistysten kanssa.

Kenkävero haluaa olla eturintamassa luomassa kestävää matkailualaa ja innostaa muita toimijoita, asiakkaita ja henkilöstöä osallistumaan kestävän kehityksen toimiin.