Tekoja kestävän matkailun puolesta

Kenkäverolle on myönnetty vastuullisuudesta kertova Sustainable Travel Finland (STF)-merkki osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. ”Kehittämis- ja toimenpidesuunnitelmanne oli erinomaisesti laadittu ja kestävyyden eri osa-alueet on monipuolisesti huomioitu toiminnassanne. Tuette hienosti paikallista matkailuelinkeinoa, tuottajia ja käsityötä. Teette Kenkäverossa upeaa vastuullisuustyötä, josta voitte olla ylpeitä!”, todetaan Visit Finlandin kommentissa STF-merkin myöntämisperusteissa.

Visit Finlandin vastuullisuusmerkki matkailualan toimijoille

Vastuullisuuden merkitys kasvaa vauhdilla kaikilla aloilla ja kulutuspäätöksissä, eikä matkailuala ole poikkeus.  Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja turvaamaan tulevaisuutensa, on kehityksen oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin, jolla viestitään kotimaisten vierailijoiden ohella kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta.

STF-ohjelman tavoitteissa kuvaillaan, että vastuullisesti toimien matkailun tulisi lisätä taloudellista hyvinvointia ja työllisyyttä, luoda sosiaalista ja kulttuurista lisäarvoa sekä vähentää ympäristöön kohdistuvia haittoja. Lisäksi matkailijoiden tulisi tuntea itsensä tervetulleiksi sekä saada rahoilleen ja odotuksilleen vastinetta. Kestävyys on osa kaikkia yrityksen toimintoja ja palveluketjuja, ei erillinen päälle liimattava toiminnan osa.

Vastuullisuutta joka päivä

”Kestävä matkailu tuo lähiympäristöön työtä ja hyvinvointia sekä vetää puoleensa matkailijoita, jotka haluavat kunnioittaa paikallista kulttuuria ja ympäristöä sekä tukea alueen taloutta. Kenkäverossa paikallisuus korostuu erityisen hyvin tuotevalikoiman ja raaka-aineiden paikallisuuden kautta”, iloitsee Visit Finlandin vastuullisen matkailun asiantuntija Virpi Aittokoski.

”Tälle STF-kehityspolulle lähteminen tuntui Kenkäverossa luonnolliselta askeleelta aiemminkin tekemämme vastuullisuustyön jatkoksi”, toteaa Kenkäveron toiminnanjohtaja Anne Ossi. ”Vastuullisuus on aina ollut monin tavoin mukana ja toiminnan kivijalkana käsityöalan järjestön arvoissa, teoissa ja toiminnassa. Ympäristövastuullisuudesta kertova Green Key-merkki toiminnallemme saatiin pari vuotta sitten, joten tämä Visit Finlandin kehittämä ohjelma tuli luontevana jatkona aiheelle”.

STF-merkin saaneiden matkailuyritysten joukko laajenee

Kaikkiaan Etelä-Savon alueella toimii tällä hetkellä 12 STF-merkin saanutta matkailualan yritystä. Suurin osa merkeistä on myönnetty majoitusta tarjoaville yrityksille, Kenkävero on itse asiassa ensimmäinen alueen merkin saaneista matkailuyrityksistä, jossa ei pääse yöpymään. Joukko kasvaa ja monipuolistuu kuitenkin vauhdilla; STF-merkin hakeminen mahdollistui kesäkuussa 2020, ja jo yli 100 yritystä on kulkenut kehittämispolun loppuun saakka ja saavuttanut STF-merkin.

”Green Key-sertifikaati ja nyt saatu STF-merkki ovat helppoja ja luontevia keinoja viestiä tekemästämme vastuullisuustyöstä kävijöillemme”, kuvailee Kenkäveron ympäristövastaava Reeta Vaha. ”Nämä sertifikaatit myös edellyttävät toiminnan jatkuvaa kehittämistä monesta näkökulmasta tuoden uusia näkökulmia, huomioita ja kehittämisen paikkoja arkeemme ja toimintaamme jokaisena päivänä”.